Clàusula de formularis

En el cas que MARTELL LUIGI, S.L. disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari qui, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informació facilitada per l’usuari MARTELL LUIGI, S.L. serà utilitzada exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas.
Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual cosa l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment en el tractament automatitzat de les dades facilitades.

MARTELL LUIGI, S.L. serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal proveïdes pels usuaris del seu web en els formularis. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, MARTELL LUIGI, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran pas cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

L’usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de MARTELL LUIGI, S.L. més amunt.

Per a aclarir cap aspecte relacionat amb la política de privacitat de MARTELL LUIGI, S.L. en relació als usuaris que visiten el nostre web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: info@premium.com