Política de privacitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquest web i el domini hello.cat pertanyen MARTELL LUIGI, S.L.. Amb domicili a carrer de *Collsabadell, 74, de Llinars del Vallès (08450).El CIF de MARTELL LUIGI, S.L. és B64907264.

Drets de propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d’aquest web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, com també l’estructura del web, el disseny, les combinacions de colors o la manera de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual de titularitat de MARTELL LUIGI, S.L. o de terceres persones amb els qui MARTELL LUIGI, S.L. ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris del web. MARTELL LUIGI, S.L. difon tota aquesta informació mitjançant el seu web amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis i activitats. MARTELL LUIGI, S.L. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és pas lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de MARTELL LUIGI, S.L..

Responsabilitat sobre els continguts

Com a usuari d’aquest web accediu per compte i iniciativa propis. MARTELL LUIGI, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a hello.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular del web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. MARTELL LUIGI, S.L. no podrà ser considerada responsable de cap mal derivat de la utilització d’aquest web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que es facilita.
MARTELL LUIGI, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres webs als quals es pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquest web. La funció dels enllaços introduïts al web és aquella d’informar sobre l’existència altres fonts d’informació sobre el tema tractat en el web d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar els webs de destí.MARTELL LUIGI, S.L. no és pas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són pas controlats ni verificats per MARTELL LUIGI, S.L..

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal MARTELL LUIGI, S.L. informa que les dades personals recollits des d’aquest web no seran pas gravades dins de cap fitxer ni seran objecte de cap mena de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per a atendre les sol·licituds d’informació de les persones que es dirigeixin MARTELL LUIGI, S.L. per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de MARTELL LUIGI, S.L. amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas no seran pas cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Autorització per enllaçar amb premium.com

És autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquest web lloc que sigui visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant la direcció, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.